Leermodule rouw en verlies

Type: Reeks van taken of lessen

Omschrijving: Het begrip rouw beperkt zich niet tot rouw na overlijden maar is ook van toepassing bij andere vormen van verlies zoals een scheiding, verlies van werk of verlies van lichamelijke of geestelijke gezondheid. Het gaat om ingrijpende veranderingen die optreden door een verlieservaring. Regelmatige confrontatie met patiënten, cliënten, bewoners en naasten die verlies ondervinden, rechtvaardigt systematische en gestructureerde aandacht voor rouw en verlies in (vervolg)opleidingen in de Gezondheidszorg en Sociale Studies. Het doel van het ‘doorlopen’ van deze leereenheid is om gestructureerde informatie aan te bieden betreffende rouw en verlies.

Middels het doorlopen van deze leereenheid verwerft de student kennis over rouw en verlies die ze in de praktijk kan gebruiken voor het ondersteunen van mensen. In de literatuurlijst vind je interessante links en literatuur over rouw en verlies.

Leerdoelen bij deze module:
 • in eigen woorden weergeven wat verlies en rouw betekent voor jou als persoon en als professional;
 • in eigen woorden vertellen welke verliezen er zijn;
 • reacties van mensen op verlies benoemen en daardoor reacties in de praktijk kunnen herkennen;
 • benoemen wat er onder normale rouw, gecompliceerde rouw wordt verstaan;
 • vertellen wat verlies verwerken is; welke inzichten er de laatste decennia zijn ontstaan (rouwtaken, duale procesmodel, transitiecirkel);
 • benoemen welke factoren van invloed zijn op verliesverwerking;
 • bespreken wat rouw van mensen voor een impact op jou kan hebben als persoon als professional, kan daarbij de betekenis van het ontwikkelen van het ‘doe-been en het betekenis-been’ integreren; kan de begrippen afstand en nabijheid, ABC van zelfzorg, integreren in zijn dagelijks handelen;
 • de transfer maken naar de praktijk van alledag;
 • reflecteren op eigen handelen m.b.t. het thema dat centraal staat in deze leertaak.
Toolbox-ID: 2254

Ontwikkelaar: Zuyd Hogeschool

Laatst bijgewerkt: 2014

Medium:
 • Tekstueel

Onderwerpen:
 • Communicatie
 • Palliatieve zorg en organisatie
 • Samenwerking
 • Stervensfase

Opleidingsniveau:
 • Niet ingevuld
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: