Schrijven van een levensverhaal

Type: Enkele les of taak

Omschrijving: Laat de student een levensverhaal schrijven, bijvoorbeeld tijdens hun stage (laatste jaar). Het maakt hen bewust van de invloed van het levensverhaal van de patiënt/cliënt op de zorgbehoefte van de patiënt/cliënt.

Beschrijf aan de hand van een interview dat je afneemt bij een patiënt het levensverhaal van die patiënt vanaf het moment dat er sprake is markering van de palliatieve fase en er sprake is van proactieve zorgplanning. Het levensverhaal dient dus te gaan over aspecten die te maken hebben met de spirituele dimensie die de patiënt en zijn naasten ervaren. Dus wat betekent deze levensfase voor hen, welke vragen en gevoelens spelen er? Kan men hier gemakkelijk over praten? Met wie? Zijn er zaken die nog afgerond dienen te worden? Zijn er zaken die men moeilijk kan loslaten? Speelt zijn/haar levensbeschouwing een rol? Zijn er andere krachtbronnen waar men in deze fase op kan terugvallen? Is er onrust, angst, of juist acceptatie? Wat zijn hun verwachtingen in deze levensfase? Daarnaast kun je bij het uitwerken van de opdracht denken aan onderwerpen als: heb jij als zorgverlener het gevoel dat je zicht hebt op wat er werkelijk speelt, is het team van professionals in staat hier de zorg op af te stemmen, wie neemt regie ? etc. Heel veel vragen die je mag gebruiken bij dit interview. Jij mag kiezen hoe je het gesprek aanpakt. Maar maak er geen casus van maar een levensverhaal.
Toolbox-ID: 2233

Ontwikkelaar: Zuyd Hogeschool

Laatst bijgewerkt: 2018

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
  • Master
  • MBO
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: