Richtlijn psychosociale zorg / maatschappelijk werk

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: In de hoofdstukken Palliatieve zorg en Psychosociale zorg in de palliatieve zorg leggen we uit wat palliatieve zorg is, hoe je psychosociale zorg in dit kader kunt zien en wat de positie en doelstelling van het maatschappelijk werk in de palliatieve zorg is. In de volgende hoofdstukken wordt weergegeven wat je concreet, in de praktijk, als maatschappelijk werker in de palliatieve zorg kunt tegenkomen. Hoe passen de kerntaken van het maatschappelijk werk in de palliatieve zorg? Welke houdingsaspecten en competenties zijn belangrijk? Hoe kun je te werk gaan en welke interventies gebruik je?

Introductie in psychosociale zorg en de taken van maatschappelijk werk. Relatieproblemen, gezinnen met kinderen, draagkracht-draaglast.
Toolbox-ID: 2213

Ontwikkelaar: Oncoline/IKNL

Laatst bijgewerkt: 2012

Medium:
  • Tekstueel
  • Website

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Samenwerking

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal