Ethische dilemma’s bij ondersteuning van zelfmanagement

Type: Enkele les of taak

Omschrijving: Aan de hand van 5 prikkelende casussen uit de chronische en palliatieve zorg is een handreiking gemaakt over hoe je kunt omgaan met ethische dilemma’s bij de ondersteuning van het zelfmanagement van cliënten.

Opdracht tijdens stage: Wat is een ethisch dilemma? Was er een ethisch dilemma in je stage? Wat vond je moeilijk? Hoe ben je daar mee omgegaan? Hoe zijn collega’s daar mee om gegaan ? Werd het in het team besproken ? Heb je je mening herzien? Bespreek de casuïstiek samen met de studenten.
Toolbox-ID: 2057

Ontwikkelaar: Hogeschool Rotterdam

Laatst bijgewerkt: 2015

Medium:
  • Tekstueel
  • Website

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Zelfzorg

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: