Handreiking voor palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Deze handreiking richt zich op het informeren van zorgverleners (met name artsen en verpleegkundigen) over religieuze en cultureel bepaalde opvattingen en gebruiken, waaraan zorgverleners kunnen denken bij hun palliatieve zorg aan niet-westerse allochtonen. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan een sensitieve benadering van mensen met een andere culturele achtergrond.

Deze handreiking kan gebruikt worden als aanvulling (geen vervanging!) op de bestaande landelijke richtlijnen over respectievelijk pijn, depressie, delier, misselijkheid/-braken en obstipatie in de palliatieve fase, zoals te vinden op http://www.pallialine.nl.
Toolbox-ID: 1939

Ontwikkelaar: P. Mistiaen, NIVEL, A.L. Francke, NIVEL & afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO+/VUmc, F.M. de Graaff, bureau MUTANT, M.E.T.C. van den Muijsenbergh, Pharos, Utrecht & Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health, Radboud Universiteit Nijmegen

Laatst bijgewerkt: 2011

Medium:
  • Tekstueel
  • Website

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Samenwerking

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: