Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: De richtlijn en samenvatting 'palliatieve zorg bij mensen met COPD' is geschreven door samenwerkingsverband longgeneeskunde. Aan bod komen de volgende aandachtspunten: Start van de palliatieve fase, angst, depressie, stemmingsproblemen, Opioïdgebruik bij dyspnoe, plaatsbepaling van zuurstofbehandeling, het effect van ademhalings- en ontspanningsoefeningen op de kwaliteit van leven en dyspnoe, comorbiditeit en de daarbij te verwachten problemen, organisatie en regie.
In de richtlijn wordt veel aandacht besteed aan het patiëntenperspectief. De wensen van de patiënt zijn namelijk van groot belang voor het verdere behandelproces in deze fase van COPD. Zo kan de patiënt er voor kiezen om wel of niet een verdere behandeling te ondergaan zonder (blijvend) effect. De richtlijn biedt hiermee verschillende invalshoeken binnen de behandeling van palliatieve zorg voor mensen met COPD.
Reader (49 pagina's). Achtergrond informatie te gebruiken bij verdieping palliatieve zorg en COPD.
Toolbox-ID: 193

Ontwikkelaar: Long Alliantie Nederland

Laatst bijgewerkt: 2011

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Samenwerking
  • Stervensfase
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
  • Master
  • Medisch specialist
Ga naar materiaal