Advance care planning (ACP) of pro-actieve zorgplanning de verantwoordelijkheden van de verpleegkundigen   €   

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: De komende jaren is het de bedoeling om ACP binnen Nederlandse ziekenhuizen onderdeel te laten uitmaken van de standaard verleende zorg aan patiënten bij wie het levenseinde nadert. De uitvoering van ACP vraagt om verantwoordelijkheden van verschillende zorgverleners, zo ook verpleegkundigen. In dit artikel (tijdschrift Pallium, abonnement nodig voor inlog) wordt antwoord gegeven op de vraag wat de verantwoordelijkheden van verpleegkundigen zijn ten aanzien van ACP bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten in het ziekenhuis.
Er worden zes fasen beschreven:
  • Fase 1: Verkennen van wensen, verwachtingen en behoeften van de patiënt.
  • Fase 2: Advance care planning introduceren bij de patiënt.
  • Fase 3: Wensen, verwachtingen en behoeften omzetten naar doelen.
  • Fase 4: Zorgdoelen officieel vastleggen.
  • Fase 5: Communicatie met het multi-disciplinair team.
  • Fase 6: Evalueren van doelen, wensen en behoeften.

Een mogelijke opdracht kan zijn:
Lees het artikel thuis en bediscussieer in de groep de rol van de verpleegkundige bij ACP. Wat is advance care planning? Waarom is dat belangrijk? Wat is de rol van de verpleegkundige of verzorgende? Waarom vinden zorgprofessionals advance care planning gesprekken vaak moeilijk? Wat heb je nodig om dit te leren?
Toolbox-ID: 1899

Ontwikkelaar: PALLIUM • Multidisciplinair tijdschrift over palliatieve zorg, jrg 19 – nr. 1 – febr. 2017

Laatst bijgewerkt: 2017

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Proactieve zorgplanning

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: