Verdiepingsmodule Palliatieve zorg bij mensen met dementie

Type: Reeks van taken of lessen

Omschrijving: De verdiepingsmodule ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’ (reader van 58 pagina's) is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die reeds de basisscholing palliatieve zorg hebben gevolgd. In de basisscholing wordt aandacht besteed aan het begrip palliatieve zorg, aan de lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten van de palliatieve zorg.
Tijdens deze bijeenkomsten komt regelmatig naar voren hoe anders het soms is om palliatieve zorg te geven aan mensen met dementie. We worden allemaal ouder en daardoor neemt de vergrijzing toe en zien we ook steeds meer een toename van het aantal cliënten die een diagnose op het gebied van dementie krijgen. Dit betekent dat ook zorgverleners steeds meer te maken krijgen met deze doelgroep. Een doelgroep die, naarmate de ziekte vordert, steeds meer afhankelijk wordt van anderen. Een doelgroep die een andere benadering nodig heeft dan de oudere die alleen lichamelijke beperkingen ondervindt. Daarnaast zijn er ook overeenkomsten en zullen behandelingen hetzelfde zijn als bij de cliënt die geen geheugenproblemen heeft.
Toolbox-ID: 1872

Ontwikkelaar: Diverse netwerken palliatieve zorg Zeeland, Zuid-Holland, Brabant

Laatst bijgewerkt: 2014

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Samenwerking
  • Stervensfase
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • MBO
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: