Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met hartfalen

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: De ontwikkelaars van de herziene richtlijn komen op basis van diverse onderzoeken tot de conclusie dat palliatieve zorg bij hartfalen de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. Ook leidt deze zorg tot een afname van de zorgconsumptie, zoals SEH-bezoeken, en tot een toename van het aantal patiënten dat desgewenst thuis kan overlijden. Daarnaast concluderen de auteurs dat het inzetten van een palliatief team of een gespecialiseerd verpleegkundige thuis bijdraagt aan een hogere kwaliteit van leven en dat hartfalenpoliklinieken bijdragen aan een langere levensduur.

Webpagina te gebruiken als achtergrond informatie bij palliatieve zorg en hartfalen.
Toolbox-ID: 1870

Ontwikkelaar: IKNL

Laatst bijgewerkt: 2016

Medium:
  • Tekstueel
  • Website

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Samenwerking
  • Stervensfase
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: