Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Een richtgevend document over hoe zou palliatieve zorg gegeven moeten worden. Het kwaliteitskader palliatieve zorg beoogt verschillende doelgroepen zicht te geven op wat een vertegenwoordiging van patiƫnten, naasten en zorgverleners vindt dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Dit document is bedoeld voor de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiƫnten in de palliatieve fase zoals onder meer verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten. Door het kwaliteitskader op verschillende manieren voor hen toegankelijk te maken wordt beoogd het kwaliteitskader een leidraad te laten zijn voor werk in de praktijk, ondersteund met richtlijnen en zo mogelijk met meetinstrumenten.

Visie ontwikkeling; leidraad voor werken in de praktijk met richtlijnen en zo mogelijk meetinstrumenten.
Toolbox-ID: 1810

Ontwikkelaar: Palliactief en het IKNL

Laatst bijgewerkt: 2017

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Samenwerking
  • Stervensfase
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: