Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker

Type: Enkele les of taak

Omschrijving: Dit materiaal biedt een opzet voor een werkgroep over beoogde en bereikte doelen van patiënten met gemetastaseerde longkanker. Het onderwijs heeft als doel om interactie en discussie op gang te brengen onder de studenten. Dit wordt gedaan aan de hand van het stapsgewijs doorlopen van een powerpoint over een casus en gerelateerd wetenschappelijk onderzoek, waarna er wordt stilgestaan bij het maken van afwegingen rondom het aangaan van een systemische behandeling, het perspectief van de patiënt en de arts, en de gestelde doelen en haalbaarheid daarvan.

Het materiaal bevat zowel de PowerPoint presentatie, als een handleiding voor de begeleiders.

De leerdoelen zijn:
» Participanten inzicht bieden in de doelen waarmee patiënten en longartsen een systemische behandeling beginnen, en waarop zij haalbaarheid baseren
» Participanten inzicht bieden in en inzichten laten uitwisselen over hoe patiënten en longartsen achteraf terug kijken op het starten met een systemische behandeling, en in hoeverre zij vinden dat doelen zijn behaald
» Participanten bewust maken van de inzet van systemische behandelingen in de laatste levensfase en de afwegingen daarbij van patiënten en longartsen
» Participanten bewust maken van de mogelijkheden van palliatieve zorg naast het behandelen met systemische therapieën. Dus meer: en-en, versus of-of
» Participanten laten reflecteren op kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven in de laatste levensfase, en het mogelijk eerder stoppen met systemisch behandelen van kanker en/of terughoudender laten zijn met het aanbieden van agressieve behandelingen
» Participanten laten reflecteren op hun dagelijks werk en afwegingen die zij maken bij het kiezen voor wel of geen systemische behandeling wanneer patiënten in de palliatieve fase zijn.
Toolbox-ID: 1681

Ontwikkelaar: Amsterdam UMC

Laatst bijgewerkt: 2020

Medium:
  • Presentatie
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Proactieve zorgplanning
  • Symptoombestrijding
  • Zelfzorg

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
  • Master
  • Medisch specialist

Gebruikslicentie:
Ga naar materiaal