casuistiek palliatieve zorg abdomen

Type: Enkele les of taak

Omschrijving: Dit materiaal biedt een aantal casusbeschrijvingen met vragen die ontwikkeld zijn voor een blok in de bachelor rond abdominale problematiek. Er wordt globaal eenzelfde format met vragen gevolgd (aangepast aan de casus). Ze zijn zo opgesteld dat verschillende relevante palliatieve zorgaspecten geïntegreerd zijn (zoals: klinisch redeneren in een palliatieve setting, nadenken over prognose, multidimensioneel probleemdenken, multidisciplinair beleid opstellen, advanced care planning). Daarnaast worden er soms vragen ter discussie neergelegd om in de groep te bespreken.
Toolbox-ID: 1573

Ontwikkelaar: Pasemeco

Laatst bijgewerkt: 2018

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Proactieve zorgplanning
  • Samenwerking
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor

Gebruikslicentie:
Ga naar materiaal