E-learning cursussen palliatieve zorg

Type: Reeks van taken of lessen

Omschrijving: Dit onderwijsmateriaal, ontwikkeld door MSD Academy, bestaat uit acht online nascholingsmodules met de onderwerpen introductie palliatieve zorg, communicatie, besluitvorming, slecht nieuws gesprek, complexe omstandigheden, zorg rondom het levenseinde, verlies, verdriet en rouw en tot slot 'krassen op de ziel' over zelfzorg. In ons land is gesteld dat palliatieve zorg geleverd wordt door generalisten, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Hierover is afgesproken. (Zie: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland http://www.pallialine.nl) ‘Elke zorgverlener heeft als generalist basiskennis en basisvaardigheden in palliatieve zorg. Vanuit zijn functie integreert hij de kernwaarden, principes, methodes en procedures van palliatieve zorg in de zorg voor een patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Het gaat daarbij niet alleen om niet-medicamenteuze en medicamenteuze interventies voor symptoombestrijding, maar vooral ook om effectieve communicatie met de patiënt, diens naasten en andere betrokken zorgverleners in de context van markering van de palliatieve fase, gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning. De generalist kent zijn eigen beperkingen en consulteert indien nodig de specialist.' Het e-learning programma bestaande uit een samenhangende serie van (vooralsnog) acht e-learning modules is mede ontwikkeld om hier een positieve verandering in aan te brengen. Om toegang te verkrijgen tot de e-learning modules kan met een inlogcode (verkrijgbaar via info@pasemeco.nl) op de website http://www.begingoedzorggoed.nl kosteloos ingelogd worden. Docenten werkzaam aan de geneeskunde opleidingen in Nederland kunnen een serie inlogcodes krijgen om aan studenten te verstrekken.

Toolbox-ID: 1568
Ontwikkelaar: MSD Academy
Ontwikkeld in: Onbekend
Medium:
  • Software/tool
  • Tekstueel
  • Video
Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Stervensfase
  • Symptoombestrijding
  • Zelfzorg
Ga naar materiaal