Ziek zijn in vier dimensies

Type: Enkele les of taak

Omschrijving: Deze leertaak is onderdeel van de leerlijn communicatie-zingeving. Dit onderwijsmateriaal richt zich op een introductie van palliatieve zorg en het kennismaken met de vier dimensies van ziek zijn en zorg. Studenten ontvangen vijf patiëntcasus uit de palliatieve zorg met een korte beschrijving en een kennisclip over palliatieve zorg.
Hierbij wordt hen gevraagd om
• Verschillende dimensies van ziek zijn te herkennen in de casus
• Verbanden te leggen tussen problematiek in de verschillende dimensies
• De zorg voor de patiënt af te stemmen op de problematiek in alle dimensies
Er is een studenteninstructie en een docenteninstructie bij deze leertaak beschikbaar. Daarnaast is er een document met aanvullende informatie over de dimensies in de palliatieve fase en specifiek informatie over de zingevingsdimensie. In de docenteninstructie worden verschillende suggesties gegeven om het materiaal te gebruiken met de studenten
Toolbox-ID: 1535

Ontwikkelaar: Pasemeco

Laatst bijgewerkt: 2019

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld

Gebruikslicentie:
Ga naar materiaal