Signaleren en inschakelen van aanvullende ondersteuning

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Beslisboom over welke aanvullende ondersteuning je in de palliatieve zorg kunt inschakelen bij problemen op het vlak van de psychische, sociale of zingevingsdimensie. Wat doet precies de geestelijke verzorging, medisch maatschappelijk werk of psychiatrische consultatie? Er wordt informatie gegeven over de werkvelden van de verschillende disciplines en de indicaties om een discipline in te schakelen. Ook worden er tips gegeven om met de patiënt te verhelderen wat er nodig is.

Laat de studenten verschillende rollenspelen doen (patiënt - ha). Waarbij telkens een verschillende vraagstelling van de patiënt. Lukt het om aan de hand van de tips die worden gegeven duidelijk te krijgen of de patiënt behoefte heeft om evt. doorverwezen te worden naar een van de genoemde disciplines.
Toolbox-ID: 1479

Ontwikkelaar: VGVZ

Laatst bijgewerkt: 2019

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Samenwerking
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal