Suggesties leertaken binnen de zorgstage van geneeskunde studenten

Type: Reeks van taken of lessen

Omschrijving: Dit document biedt suggesties voor het invoegen van het palliatieve zorgperspectief in de zorgstage van geneeskunde studenten. Het heeft als doel om studenten in een vroege fase van hun geneeskunde opleiding kennis te laten maken met palliatieve zorg als regulier onderdeel van de zorg. Op de meeste faculteiten is een vorm van een zorgstage onderdeel van de eerste twee jaar van het curriculum. Juist tijdens deze stage komen studenten op een vroeg moment in hun studie in aanraking met chronisch en/of ernstig zieke mensen voor wie het leven op alle dimensies beïnvloed wordt door hun ziekte en beperkingen. Door studenten gericht te laten observeren op toestand, prognose, en situatie van de patiënt en op de aard van de zorg en beleidsafspraken, ontstaat er bewustzijn van de sterfelijkheid, de impact van de ziekte op het leven van de patiënt en de mogelijkheden tot zorg in deze situatie.

Dit document biedt een beknopte handreiking om het perspectief van de palliatieve zorg een plek te geven in (het onderwijs rond) de zorgstage. Het bevat enkele suggesties voor taken waarmee de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd kunnen worden geoefend. Deze suggesties voor leertaken zijn geordend per Entrustable Professional Activity (EPA): beschrijvingen van professionele taken op het gebied van palliatieve zorg die de arts in de beroepspraktijk kan tegenkomen. De EPA’s zijn verder gespecificeerd in deeltaken.
Toolbox-ID: 1466

Ontwikkelaar: Pasemeco

Laatst bijgewerkt: 2019

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Samenwerking
  • Stervensfase
  • Symptoombestrijding
  • Zelfzorg

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
  • Master

Gebruikslicentie:
Ga naar materiaal