Advance Care Planning (pro-actieve zorgplanning)

Type: Reeks van taken of lessen

Omschrijving: Lesbeschrijving van de werkgroep ACP (advance care planning, ook wel proactieve zorgplanning), onderdeel is van het blok Medical Humanities (Bachelor jaar 3) in onderwijssetting van het UMCU.
Het betreft:
- de tekst voor studenten in het blokboek
- de docenthandleiding
- de voorbereidende opdracht voor studenten
- beschrijving van het hoorcollege
- gedicht horend bij de werkvorm

Leerdoelen van het Hoorcollege en de Werkgroep :
De student kan:
- uitleggen wat het bezwaar is van Sherwin Nuland tegen ‘het moderne doodgaan’
- aangeven waarin de meerwaarde is gelegen van een mentaliteits-historisch perspectief op de dood
- uitleggen wat de kern is van het boek van Philippe Ariès over de (on)getemde dood
- benoemen welke periode Philippe Ariès aan de moderne tijd ten voorbeeld stelt, en waarom
- uitleggen waarin volgens Philippe Ariès de paradox is gelegen in de moderne omgang met de dood
- uitleggen wat Sherwin Nuland bedoelt als hij een accentverschuiving bepleit van de ars moriendi naar de ars vivendi
- de rol van mensenrechten beschrijven bij de discussie over levensbeëindiging op verzoek en levensbeëindiging zonder verzoek
- uiteenzetten waarom de wetgever bemoeienis heeft met bepaalde MBL
- beschrijven welke MBL onder de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en de WTL vallen
- beschrijven onder welke voorwaarden euthanasie en hulp bij zelfdoding niet strafbaar zijn
- toelichten in welke gevallen euthanasie op basis van een eerdere schriftelijke wilsverklaring op basis van de wet mogelijk is
- de rollen aanduiden die a) de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, b) de gemeentelijk lijkschouwer en c) de Officier van justitie spelen in het geval van een euthanasie of hulp bij zelfdoding
- een definitie geven van Advance Care Planning (ACP)
- beschrijven voor welke groepen patiënten ACP geïndiceerd is
- het proces van ACP beschrijven en aangeven wat de belangrijkste uitkomsten zijn
- beschrijven welke de belangrijkste obstakels zijn voor het uitvoeren van ACP
- reflecteren op eigen waarden ten aanzien van het levenseinde.
Toolbox-ID: 1450

Ontwikkelaar: Afdeling Medical Humanities, UMCU

Laatst bijgewerkt: 2017

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Proactieve zorgplanning

Opleidingsniveau:
  • HBO/Bachelor
  • Master

Gebruikslicentie:
Ga naar materiaal