Palliatieve zorg in het coschap huisartsgeneeskunde

Type: Reeks van taken of lessen

Omschrijving: Powerpoints en docenthandleidingen van onderwijs in de terugkomdagen van het coschap huisartsgeneeskunde ErasmusMC.
Onderwerpen:
Markeren,
beoordelen vier dimensies,
(pro actief) beleid,
het ACP (advance care planning of proactieve zorgplanning) gesprek,
spreken over palliatieve sedatie,
indicatie palliatieve sedatie,
het spreken over voorwaarden voor euthanasie en het beoordelen van een euthanasievraag,
transmurale samenwerking en samenwerking in eerste lijn.

De powerpoints zijn direct toegankelijk. De docenthandleidingen kunnen worden opgevraagd via info@pasemeco.nl

Het betreft een pakket onderwijs over de breedte van de palliatieve zorg gericht op co-assistenten in de master tijdens de twee terugkomdagen bij huisartsgeneeskunde. Alle delen zijn opgenomen in de toolbox: het betreft:
- E-learning palliatieve zorg
- E-learning beslissingen rond het levenseinde
- Virtuele patiënten casus ter oefening klinisch redeneren bij een patiënt in de palliatieve fase
- powerpoint deel 1 en 2 bij de eerste terugkomdag
- powerpoint deel 3 en 4 bij de tweede terugkomdag
- Docenthandleidingen bij de twee powerpoints (op aanvraag via info@pasemeco.nl)
Toolbox-ID: 1427

Ontwikkelaar: Afdeling Huisartsgeneeskunde EUR i.s.m. Pasemeco

Laatst bijgewerkt: 2019

Medium:
  • Meerdere

Onderwerpen:
  • Proactieve zorgplanning
  • Samenwerking
  • Stervensfase

Opleidingsniveau:
  • Master

Gebruikslicentie:
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: