Complexe omstandigheden in de palliatieve zorg

Type: Enkele les of taak

Omschrijving: Deze workshop gaat over als de interactie tussen arts en patiënt, het zoeken naar gezamenlijkheid, niet lukt. Wanneer je dit bemerkt komt de vraag naar het waarom. Hoe komt het, welke achterliggende redenen of emoties, persoonlijke eigenschappen kunnen hier bij een rol spelen? Welke signaal heb ik gemist? Wanneer de interactie moeizaam verloopt kan een volgend consult lastig zijn.

Het eerste onderdeel ‘De arts-patiëntrelatie in zwaar weer’ is de titel die uit de e-learning komt. In deze workshop wordt dit onderdeel benoemd als ‘lastige consulten’ omdat het hier eigenlijk over gaat. In het onderdeel ‘Moet alles wat kan?’ gaat het over curatieve overbehandeling vs palliatieve onderhandeling.
Het laatste onderdeel ‘Verlangen naar het einde’ komen moeilijke vragen ter sprake in het consult zoals een euthanasiewens van een patiënt of het verlangen naar het einde en waar je als zorgverlener iets mee moet. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland heeft ook aandacht voor complexe omstandigheden en de ethische-juridische aspecten.

Het materiaal bestaat uit de powerpoint behorende bij de workshop.
Toolbox-ID: 1408

Ontwikkelaar: IKNL

Laatst bijgewerkt: 2019

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Zelfzorg

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal