Samenvatting richtlijn vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Vermoeidheid bij kanker is een onaangenaam, aanhoudend, subjectief gevoel van lichamelijke, emotionele en/of cognitieve uitputting gerelateerd aan kanker of aan de behandeling ervan. Het interfereert met het dagelijks functioneren; de intensiteit is niet gerelateerd aan verrichte inspanning. Vermoeidheid bij kanker verschilt van normale vermoeidheid door de intensiteit, de duur en de sensatie; is heviger dan vermoeidheid die men normaal gesproken na inspanning ervaart; reageert niet op rust of slapen; en is overweldigend in die zin dat men er niet overheen kan stappen.

Deze samenvattingskaart geeft inzicht in begripsbepaling, oorzaken, diagnostiek, integrale benadering, beleid en de medicamenteuze als niet-medicamenteuze behandeling bij pijn in de palliatieve fase.
Toolbox-ID: 1396

Ontwikkelaar: IKNL

Laatst bijgewerkt: 2019

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Proactieve zorgplanning

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal