Met het einde in zicht: Communiceren in de palliatieve zorg   €   

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Het boek 'Met het einde in zicht' gaat over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren. Het boek omvat een verzameling van 29 levensechte verhalen uit de palliatieve zorg, gebaseerd op interviews met zorgverleners, patiënten, naasten en nabestaanden. Na de eerste 19 verhalen (van zorgverleners) geven de geïnterviewden en de auteurs suggesties voor betere communicatie in de palliatieve zorg. De suggesties van patiënten, naasten en nabestaanden zijn verwerkt in hun verhalen. In de verhalen gaat het over patiënten met veel verschillende ziektes, natuurlijk ook over mensen met kanker, maar ook over mensen met COPD, dementie, ALS, hartfalen, nierfalen e.a. ziektes. Het boek kan een rijke bron vormen voor onderwijs over communiceren in de palliatieve zorg. De verhalen laten zien hoe waardevol en ontroerend goede gesprekken in de laatste levensfase kunnen zijn, maar laten ook zien hoe schrijnend het is als de communicatie niet goed verloopt.

Het boek is te bestellen via: https://www.lannoo.be/nl/met-het-einde-zicht. Door te klikken op het materiaal in de toolbox is een proefhoofdstuk van het boek in te zien (met toestemming van de uitgeverij en de auteurs).
Toolbox-ID: 1364

Ontwikkelaar: Willemjan Slort en Jeroen Wapenaar, Lannoo Uitgeverij

Laatst bijgewerkt: 2019

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal