Kaartspel ‘oog in oog: samen praten over als en dan’   €   

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Dit kaartspel ‘Oog in Oog. Samen praten over als en dan’ is een gesprekshulp met vragen over de toekomst. Een toekomst met ouderdom, met toenemende afhankelijkheid en de confrontatie met de dood. ‘Oog in Oog’ helpt mensen zich voor te bereiden op die toekomst.

‘Oog in Oog’ is bedoeld voor iedereen die bewust is van het belang om over de onderwerpen te praten die vroeg of laat aan de orde komen. Ze hebben te maken met zorg en afhankelijkheid (door ziekte of ouderdom). Ze roepen vragen op als: hoe wil je tot een beslissing komen, hoe wil je verzorgd worden, wat is waardigheid voor jou, waaraan ontleen je kracht, hoe kunnen anderen je troosten, hoe belangrijk is controle voor je, kun je omgaan met afhankelijkheid en wat betekent loslaten voor jou?
‘Oog in Oog’ bestaat uit 34 vraagkaarten en tien actiekaarten (twee sets van vijf dezelfde kaarten). Het kan op verschillende manieren ingezet worden. Als kaartspel, inclusief de actiekaarten, of als gespreks- of reflectiehulpmiddel, zonder die extra actiekaarten. Voor hulpverleners ligt het voor de hand om het spel als gesprekshulpmiddel (met een patiënt/bewoner) of reflectiemiddel (in een team) te gebruiken. In een relatie tussen een hulpverlener en een zorgvrager gaat het erom samen te zoeken naar goede, passende zorg in de laatste levensfase. Dit kun je doen door aan de hand van de vragen de wensen, verlangens en behoeften te bespreken, maar ook de angsten en zorgen van de zorgvrager.

Door middel van dit spel kunnen geneeskunde studenten samen of in een groep oefenen in mensgerichte communicatie met betrekking tot advance care planning.
Toolbox-ID: 1332

Ontwikkelaar: MORBidee

Laatst bijgewerkt: 2020

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Proactieve zorgplanning

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal