Kaartjes van betekenis voor themabijeenkomsten of intervisie   €   

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Dit spel, ‘Kaartjes van betekenis. 50 vragen die er toe doen’, bevat gevarieerde vragen over het levenseinde. Van zeer praktische (zoals ‘Weet je het al, begraven of cremeren?’) tot existentiële (zoals ‘Als je nu doodgaat, heeft je leven dan zin gehad?’). Sommige gaan over de uitvaart, andere gaan over rouw en weer andere hebben betrekking op de mogelijk benodigde zorg in de laatste levensfase. De vragen zetten aan tot het nadenken over diverse onderwerpen die met het levenseinde verbonden zijn: van afscheid nemen tot uitvaart, van de kijk op het hiernamaals tot de houding waarmee men in het leven staat. Gesprekken aan de hand van de Kaartjes van Betekenis dragen bij aan bewustwording rondom het levenseinde. De vijftig vragen zijn verdeeld over vijf categorieën, zodat er desgewenst ook gewerkt kan worden met een gerichte selectie van de vragen. De kaartjes kunnen gebruikt worden voor intervisie bijeenkomsten of reflectiebijeenkomsten met geneeskunde studenten om meer bewustwording rondom het levenseinde te creëren. Een speluitleg is online te vinden: https://www.gamesthatmatter.nl/wp-content/uploads/2015/10/Speluitleg-en-spelvarianten-Kaartjes-van-betekenis.pdf
Toolbox-ID: 1330

Ontwikkelaar: Bureau MORBidee

Laatst bijgewerkt: 2020

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Zelfzorg

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
Ga naar materiaal