Tijdig praten over het levenseinde

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Het is voor patiënten vaak nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Om patiënten én hun naasten te ondersteunen bij hun vragen over palliatieve is dit e-book gelanceerd. Het e-book helpt hen zich voor te bereiden op bijvoorbeeld de gesprekken die nog gaan volgen en om een goed beeld te krijgen wat ze kunnen en mogen verwachten van zorgverleners. De tekst is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. In dat Kwaliteitskader staan de afspraken die vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars in 2017 hebben gemaakt over goede palliatieve zorg. In dit e-book komen de volgende kwesties aan bod: - Tijdig praten over het levenseinde - Bespreekpunten: huidige situatie, zorgen van de patient, behandelopties - Informatie voor de patiënt - Wilsverklaringen - Ondersteunende informatie voor patiënten - Interviews over palliatieve zorg met specialisten en patiënten

Toolbox-ID: 1320
Ontwikkelaar: KNMG
Ontwikkeld in: 2017
Medium:
  • Tekstueel
  • Website
Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Proactieve zorgplanning
Ga naar materiaal

In deze taak (taken) wordt verwezen naar de volgende materialen: