Animatie Delier in de palliatieve fase

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: Deze animatie (2 minuten) over ‘Delier in de palliatieve fase’ is ontwikkeld in opdracht van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), in samenwerking met IKNL en dr. Paul Dautzenberg, geriater JBZ en dr. Fabienne J.H. Magdelijn, internist ouderengeneeskunde MUMC+. De richtlijn delier (2010) heeft als basis gediend. Er wordt verwezen naar de DOS-schaal.
De animatie is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten.

Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar de volgende bronnen:
 • richtlijn delier, 2010. Pallialine https://www.pallialine.nl/delier
 • meetinstrumenten in de palliatieve zorg. IKNL 2018 https://palliaweb.nl/publicaties/meetinstrumenten-in-de-palliatieve-zorg
 • Delirium Observatie Screening (DOS) Schaal https://www.pallialine.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=41819&richtlijn_id=1078
 • Toolbox-ID: 1289

  Ontwikkelaar: PZNL

  Laatst bijgewerkt: 2019

  Medium:
  • Tekstueel
  • Video of animatie

  Onderwerpen:
  • Symptoombestrijding

  Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld
  Ga naar materiaal