Oog voor naasten

Type: Bron of onderdeel van les

Omschrijving: De Oog voor Naasten-methodiek is ontwikkeld in het kader van het project 'Oog voor naasten'. Dit project had als doel het ondersteunen van generalistische zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen in het geven van systematische voor- en nazorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid.

De Oog voor Naasten-methodiek bestaat o.a. uit een praktische handreiking waarin stap voor stap aanwijzingen zijn opgenomen voor systematische voor- en nazorg, een uitgebreide achtergrondbrochure rond voor- en nazorg, begeleiding van naasten en het rouwproces. Ook is er informatie ontwikkeld voor naasten zelf rond zelfzorg, het krijgen van informatie en ondersteuning en het rouwproces, wat overhandigd kan worden door de zorgverleners. Tot slot is er informatie voor zorg organisaties rond het belang van de juiste organisatorische randvoorwaarden voor systematische voor- en nazorg en ondersteuning bij scholen van zorgverleners. De Oog voor Naasten- methodiek is ontwikkeld op basis van een literatuuronderzoek, een e-enquête onder zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen en verpleeghuizen en hospices in de regio Leiden-Den Haag naar het huidige aanbod van voor- en nazorg, focusgroepen met zorgverleners en experts op het gebied van palliatieve zorg en interviews met naasten en nabestaanden. Voor verdere informatie over project 'Oog voor naasten', zie: https://www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/Nieuws/Detail/oog-voor-naasten

Samenwerking met: Consortium Propallia, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers (MantelzorgNL), Landelijk Steunpunt Verlies, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), Integraal Kanker Centrum (IKNL), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ)
Toolbox-ID: 1163

Ontwikkelaar: Project Oog voor Naasten, LUMC

Laatst bijgewerkt: 2019

Medium:
  • Tekstueel

Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Palliatieve zorg en organisatie
  • Samenwerking
  • Symptoombestrijding

Opleidingsniveau:
  • Niet ingevuld

Gebruikslicentie:
Ga naar materiaal