Gecompliceerd ontslag en thuiszorgtechnologie

Type: Enkele les of taak

Omschrijving: Dit materiaal bevat 2 onderdelen die los van elkaar of gecombineerd aangeboden kunnen worden.
 • Een voorbeeld van een zelfstudie-opdracht. Deze kan als voorbereiding op het tweede materiaal, de werkgroep, of los gebruikt worden. Hierin leren studenten omstandigheden van gecompliceerd ontslag, procedure tot acuut ontslag, en opties voor thuistechnologie in palliatieve setting.
 • Een voorbeeld van een werkgroep, waarin studenten leren door het samen bediscussiëren van een casus hoe ze gestructureerd een complexe ontslag kunnen uitvoeren. Onderdelen die hierbij aan bod komen zijn: tijdige, systematische inventarisatie van symptomen, noodzakelijke behandelingen en zorgbehoefte is gewenst.

De student leert:
 • De ontslagprocedure van een patiënt die zich in een palliatief traject bevindt
 • De wijze waarop de thuiszorgtechnologie kan aangevraagd worden zodanig dat de huisarts en de thuiszorgverpleegkundige voor een goede opvang thuis kunnen zorgen als een patiënt naar huis wil of kan
 • Hoe de thuiszorgtechnologie in te zetten, te programmeren en op te volgen.
Toolbox-ID: 1001

Ontwikkelaar: Radboudumc; Kooymans

Laatst bijgewerkt: 2020

Medium:
 • Tekstueel

Onderwerpen:
 • Palliatieve zorg en organisatie
 • Samenwerking

Opleidingsniveau:
 • HBO/Bachelor
 • Master
 • Medisch specialist

Gebruikslicentie:
Ga naar materiaal