Image
Image

Welkom bij de PASEMECO toolbox – bèta versie

Het Pasemeco project is gericht op de integratie van palliatieve zorg in de basiscurricula van alle geneeskundeopleidingen in Nederland. Om dat te bereiken, werken we met diverse belanghebbenden en collega’s van medische faculteiten aan de ontwikkeling van een multidisciplinair inzetbaar onderwijsprogramma ‘Palliatieve zorg’. Dit onderwijsprogramma is vormgegeven als een multifunctioneel inzetbare toolbox. Als onderwijsprofessional kun je deze toolbox gebruiken ter ondersteuning van het voorbereiden van aankomend artsen op hun taken en verantwoordelijkheden in palliatieve zorg.

De toolbox is ingericht in zes (hoofd)onderwerpen: communiceren, samenwerken, proactieve zorgplanning, symptoombestrijding, stervensfase en zelfzorg. De meeste onderwijsmaterialen en bronnen zijn vrij toegankelijk. Je kunt de kwaliteit, bruikbaarheid en niveau van het materiaal voor beoordelen en, eventueel aangepast, naar eigen inzicht voor medisch onderwijs inzetten.

Je kunt direct hieronder met de toolbox aan de slag. Let wel: de toolbox is nog in bètaversie, ofwel nog volop in ontwikkeling. In de loop van 2019 en 2020 wordt deze aangevuld met nieuw onderwijsmateriaal. Daarnaast willen we de toolbox graag met gebruikers testen en verbeteren. We nodigen je dan ook uit om ermee aan de slag te gaan én ons feedback te geven. Dat kan via het e-mailadres info@pasemeco.nl.

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl