Image
Image

Welkom bij de PASEMECO toolbox

Het Pasemeco project is gericht op de integratie van palliatieve zorg in de basiscurricula van alle geneeskundeopleidingen in Nederland. Om dat te bereiken, werken we met diverse belanghebbenden en collega’s van medische faculteiten aan de ontwikkeling van een multidisciplinair inzetbaar onderwijsprogramma ‘Palliatieve zorg’. Dit onderwijsprogramma is vormgegeven als een multifunctioneel inzetbare toolbox. Als onderwijsprofessional kun je deze toolbox gebruiken ter ondersteuning van het voorbereiden van aankomend artsen op hun taken en verantwoordelijkheden in palliatieve zorg.

De toolbox omvat teksten, animaties, video’s, presentaties, casuïstiek, tools en websites over verschillende onderwerpen in de palliatieve zorg, waaronder: palliatieve zorg en organisatie, symptoombestrijding, samenwerken, communiceren, stervensfase, proactieve zorgplanning en zelfzorg. De meeste onderwijsmaterialen en bronnen zijn vrij toegankelijk. Je kunt de kwaliteit, bruikbaarheid en niveau van het materiaal beoordelen en, eventueel aangepast, naar eigen inzicht voor medisch onderwijs inzetten. 

Palliaweb
Het Pasemeco project eindigt in december 2020. De toolbox blijft ook daarna te gebruiken. Ze is verplaatst naar de website van PZNL en daar samengevoegd met de toolbox van EDUPAL. Dit is een vergelijkbaar project voor palliatieve zorg in mbo- en hbo-onderwijs voor verzorgenden en verpleegkundigen. Daarmee is een rijkdom aan onderwijsmateriaal over palliatieve zorg voor wo(+), hbo en mbo op één plek beschikbaar. Onze partners Palliaweb en O2PZ dragen zorg voor het plaatsen van nieuw onderwijsmateriaal in de Palliaweb toolbox.

Wil je de nieuwe, geïntegreerde toolbox gebruiken: ga dan naar Palliaweb. De oorspronkelijke toolbox, waar je je nu bevindt, blijft toegankelijk tot eind 2020 maar zal niet meer worden geactualiseerd.

PASEMECO is een
samenwerkingsproject van:


AMC UvA, Amsterdam, VU Medisch Centrum, Amsterdam, het Leids UMC, UMC Utrecht, Radboud UMC, Nijmegen, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, Maastricht UMC+ en UMC Groningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMW


Ministerie van VWS

Correspondentie-adres

Maastricht University
Department of Educational
Development and Research

Projectgroep PASEMECO
Postbus 616 6200 MD Maastricht
+31(0) 43 388 57 31
info@pasemeco.nl